Английски език

Училището за чужди езици „Успех” предлага пълен спектър от курсове и индивидуална подготовка по английски език (Английски език за деца до 7 години (предучилищна възраст), Английски за ученици, Общ английски за възрастни, Бизнес английски за възрастни, Подготовка за Кембридж сертификатите FCE, CAE, CPE, Подготовка за TOEFL и IELTS, Матура по английски език - кандидат-студенти, Английски по месторабота). С вече над 10 години натрупан опит и изградени традиции в обучението на ученици и възрастни, ние сме горди от доброто представяне на нашите възпитаници и вярваме, че и в бъдеще ще обучаваме успешно нашите курсисти. Качеството, гъвкавостта и индивидуалният подход е това, което отличава обучението в школата и бива високо ценено.

  •   Малки групи

Малките групи (2 до 5 души) предоставят ценната възможност материалът да се усвоява бързо, да се правят достатъчно упражнения, които съответно се адаптират към нуждите и изискванията на клиентите. Практиката показва, че работата в малка група не само е предпоставка за качествено и ефективно обучение, но и за по-силна мотивация на ученици и възрастни. Дните и точните часове се съобразяват в максимална степен с желанията на курсистите, което допълнително допринася за ефективно обучение.

  •   Индивидуални уроци

Индивидуалните уроци е често предпочитана форма на обучение, която дава уникалната възможност чуждият език да се усвоява по индивидуална схема, напълно адаптирана към желанията на курсиста. Подходящо е за хора, които имат пропуски в своите знания, които искат бързо да си „опреснят” езика или които желаят да усъвършенстват своите умения в дадена насока, било то подготовка за серфитикат, изпит или усъвършенстване на разговорния английски. Продължителността на курса, точните дни и часове отново биват специално уговорени с клиента. Школата предлага и обучение по месторабота или в дома на клиента.

  •   Специално организирани курсове

Езиковият център допълнително предлага и специално организираните курсове (5-10 души) по общ английски език, бизнес английски, както и за сертификатна подготовка. По-големите групи са подходящи за курсисти, които желаят да разширят и усъвършенстват знанията си ...

Преди започване на даден курс е важно както за Вас, така и за нас, да проверим нивото на Вашите знания. Ето защо Ви предлагаме да попълните следният входящ тест в електронен вариант. Ние ще го проверим и изпратим обратно напълно безплатно, като Ви дадем точен отговор за нивото на Вашите умения по английски език, базирани на дадения тест, както и възможностите за бъдещото Ви обучение на английски език.