Архив на новините
skype

Помощ в училище

За учениците, които се нуждаят от допълнителна подготовка по различните предмети в училище, Езиков център „Успех” предлага възможност те да посещават специални индивидуални уроци – помощ в училище.

Чрез тях децата могат да подобрят и затвърдят знанията си, като фокусът е само върху техните пропуски и слаби места. Предмети, по които ученици от всички класове могат да получат допълнителна помощ, са: български език, математика, чужди езици, история, география, биология, химия. Специално внимание се отделя и на подготовката по Български език и Математика за 5-ти и 6-ти клас, годините преди задълбоченото обучение по тези два предмета.Особено полезни се тези часове и за учениците, които трябва да държат изпит в края на годината, т.нар. външно оценяване, по различните предмети в училище.

Точните часове и дни за провеждане на индивидуалните уроци се уговарят с учениците.