Архив на новините
skype

Обща информация

Подготовката на зрелостници и кандидат-студенти в Езиков център „Успех” обхваща различни предмети: Български език и литература, чужди езици (Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език), Математика, География, История, Химия и Биология

Организацията и провеждането на курсовете включва:

  •   Пробни изпити
  •   Учебна програма
  •   Проверка и рецензиране на домашни работи в съответсвие с изпитните критерии (МОН - страница "Държавни зрелостни изпити": http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32)
  •   Препоръчителна библиография
  •   Малки групи или индивидуално обучение

Екип от висококвалифицирани гимназиални учители и университетски преподаватели.