Архив на новините
skype

История

Подготвителният курс за кандидат-студенти по история представлява задълбочена изучаване на целия материал по История от учебната програма – 8 до 11 клас, включен в изпитните конспекти на Софийския университет, УНСС, както и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор. Подготовката обхваща обучение за разработване на тема, трети модул на ЕПИ за история в УНСС, както и тестове за други универстети.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки се примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.

Различните теми, които се изучават:

 •   Образуване и укрепване на българската държава (VІІ – ІХ в.)
 •   Християнизация и политическо развитие на България (ІХ – Х в.)
 •   Залезът на ранносредновековното Българско царство 927-1018г
 •   Възобновяване и развитие на Българското царство при Асеневци
 •   Църква и култура през ХV-ХVІІ в.
 •   Политически и съпротивителни движения на българите ХV-ХVІІв.
 •   Ранно българско възраждане.
 •   Изграждане на новобългарската просвета и култура.
 •   Църковно-национално движение през епохата на Възраждането.
 •   Националноосвободително движение на българския народ ХІХв.
 •   Източната криза и българският политически въпрос.
 •   Възстановяване и развитие на българската държава
 •   Съединението на Източна Румелия с Княжество България
 •   България в края на ХІХ век (1887 – 1899 г.)
 •   Българският национален въпрос (1878 – 1903 г.)
 •   България в навечерието и по време на Балканските войни
 •   Държавно-политическо развитие на България (1918 – 1923 г.)
 •   България в годините на Втората световна война (1939 – 1944 г.)