Архив на новините
skype

География

Езиков Център „Успех” предлага подготвителен курс за кандидат-студенти по география, напълно съобразен с изискванията на всички висши учебни заведения: обучение по разработване на теми, трети модул на ЕПИ за география на УНСС, тестови въпроси. Заниманията са насочени към развиване на умения за правилен подбор на факти по зададена тема, анализ на основните географски дадености, явления и процеси. Предмета обхваща голямо разнообразие от теми:

 •   Географско положение и граници на България.
 •   Релеф на България.
 •   Климат на България.
 •   Води на България.
 •   Почви, растителност и животински свят в България.
 •   Дунавска равнина - природногеографска характеристика.
 •   Черноморска област
 •   География на населението на България.
 •   География на селищата в България.
 •   География на растениевъдството в България.
 •   География на животновъдството в България.
 •   География на химическата промишленост в България.
 •   География на енергетиката в България.
 •   География на хранително-вкусовата промишленост в България.
 •   География на транспорта на България.
 •   География на леката промишленост.
 •   География на туризма в България.
 •   Югозападен социално-икономически регион.
 •   Югоизточен социално-икономически регион.
 •   Северозападен социално-икономически регион.

Задачата на курса е задълбочена подготовка върху целия материал по География от учебната програма – 8 до 11 клас, включен в изпитните конспекти на Софийския университет, УНСС и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор. Към курса по География са включени и занимания по Български език, тъй като правописните и пунктуационните грешки се санкционират на кандидатстудентския изпит.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.