Архив на новините
skype

Български език

Обучението на кандидат-студенти включва както подготовка за задължителната матура, така и за приемните изпити във висшите учебни заведения. Покриват се необходимите за различните университети части на приемните изпити, сред които: литературно съчинение за хуманитарните университети, първи и трети модул от ЕПИ в УНСС, изпит по Езикова култура и есе.

Програмата е съобразена с изискванията на МОН и се разделя на две основни части: езикова култура и литература.

Езикова култура

Българският език е предмет, на който трябва да се обърне внимание, тъй като правописните и пунктуационните грешки се санкционират на всички кандидат-студентски изпити.

Курсът включва изучаване на книжовните норми в съвременното усвояване на книжовните норми в съвременния български език, което включва тяхното теоретично усвояване и практическото им прилагане в разнообразни текстови форми.

Курсът се води от езиковед.

Литература

В курса по Литература кандидат-студентите усъвършенстват умения за разработване на литературно-интерпретативно съчинение. В процеса на работа се анализират всестранно ключовите автори в българската литература, като се формулират конкретни теми. Самата програма на курса е съобразена с изискванията на всички големи български университети. В техните конспекти са включени:

 •   Христо Ботев
 •   Иван Вазов
 •   Алеко Константинов
 •   Пенчо Славейков
 •   Пейо Яворов
 •   Елин Пелин
 •   Димчо Дебелянов
 •   Христо Смирненски
 •   Гео Милев
 •   Атанас Далчев
 •   Йордан Йовков
 •   Никола Вапцаров
 •   Димитър Димов
 •   Димитър Талев

В помощ на кандидат-студентите се дава избрана актуална литературна критика.