Архив на новините
skype

Математика

Курсът по Математика е съобразен с изискванията на МОН и всички висши учебни заведения, както и с новия изпитен формат (матурата по математика). Обучението включва подготовка за писмените изпити по математика, втори и трети модул ЕПИ за УНСС и тестове за технически и други ВУЗ-ове в страната. Заниманията са насочени към развиване на умения за правилен подбор на методи за решение на зададена задача. Предметът обхваща голямо разнообразие от раздели:

 1. Алгебра и анализ
  •   Естествени числа. Цели числа. Реални числа.
  •   Формули за съкратено умножение. Коренуване. Ирационални изрази.
  •   Уравнения. Еквивалентни уравнения. Неравенства.
  •   Уравнения от първа степен с едно неизвестно.
  •   Неравенства от първа степен и втора степен.
  •   Степен с реален показател. Показателна функция. Комбинаторика.
  •   Тригонометрични функции.
  •   Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия.
  •   Числови функции. Четни, нечетни, периодични функции.
  •   Уравнения, неравенства и системи уравнения от смесен тип.
 2. Геометрия
  •   Основни понятия в геометрията.
  •   Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници.
  •   Окръжност. Допирателна към окръжност.
  •   Теорема на Талес. Свойства на ъглополовящите в триъгълник.
  •   Теорема на Питагор. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.
  •   Теорема за трите перпендикуляра. Ъгъл, определен от две равнини.
  •   Многостени. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечна пирамида.
  •   Комбинации от тела. Сечения на многостени и ротационни тела с равнина.
  •   Екстремални геометрични задачи.

Задачата на курса е задълбочена подготовка върху целия материал по Математика от учебната програма – 8 до 12 клас, включен в изпитните конспекти на Софийския университет, УНСС, ТУ и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор и се решават основни встъпителни задачи.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите и зрелостниците, решавайки примерни изпитни теми и тестове, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.