Архив на новините
skype

Биология

За кандидат-студентите, които ще се явят на изпит по Биология, Езиков Център „Успех” предлага подготвителен курс, воден от университетски преподаватели. Темите, които се изучават, са напълно съобразени с изикванията на МОН, и обхващат материала, необходим за приемни изпити в медицински университети и колежи, медицински университет към СУ, ЛТУ, ветеринарна медицина и кинезитерапия.

  •   Тъкани, Опорно-двигателна система, Вътрешна течна среда
  •   Мускули, Сърце и кръвоносни съдове, Дихателна система
  •   Кръв, Храносмилателна система, Отделителна система
  •   Полова система, Нервна система, Сетивни системи
  •   Ендокринна система, Зрителна и слухова сетивни системи
  •   Висши функции на нервната система
  •   Липиди, Белтъци, Нуклеинови киселини, Надмолекулни компл.
  •   Вируси, Клетъчни мембрани, Едномембранни клетъчни органели
  •   Двумембранни клетъчни органели, Прокариотна, Еукариотна
  •   Метаболизъм, Катаболизъм, Анаболизъм, Репликация
  •   Реализиране на генетичната информация, Делене на клетката
  •   Мейоза, Закономерности в унаследяването на признаците
  •   Взаимодействие между гените, Жизнен цикъл
  •   Изменчивостта като свойство на организмите
  •   Генетика на човека, Размножаване при животните и човека
  •   Индивидуално развитие при животните и човека
  •   Доказателства за еволюцията на организмите, Микроеволюция
  •   Основни насоки и пътища на еволюционния процес
  •   Еволюция на човека, Среди на живот, Популации, Биоценози
  •   Взаимодействия между популациите в биоценозата, Поведение
  •   Екосистеми, Изменчивост и развитие на екосистемите

Задачата на курса е задълбочената подготовка върху целия материал по Биология от учебната програма – 8 до 10 клас, включен в изпитните конспекти на Медедицинския университет - София, Софийския университет, Лесотехническия институт, както и медицинските ВУЗ в Пловдив, Стара загора, Плевен и Варна и др. Материалът се разглежда по теми, като първоначално се прави теоретичен преговор.

Целта на подготовката е да се усъвършенстват познанията и уменията на кандидат-студентите, решавайки се примерни изпитни теми, както и такива, които вече са били давани на кандидатстудентските изпити в посочените университети.