Испански език

В Езиков Център„Успех” се предлагат различни курсове и индивидуална подготовка по испански език (Испански език за деца, Испански език за възрастни, Подготовка за изпитите DELE). Качеството, гъвкавостта и индивидуалният подход е това, което отличава обучението в школата и бива високо ценено от нашите курсисти.

  •   Малки групи

Малките групи (2 до 4души) предоставят ценната възможност материалът да се усвоява бързо, да се правят достатъчно упражнения, които съответно се адаптират към нуждите и изискванията на клиентите. Практиката показва, че работата в малка група не само е предпоставка за качествено и ефективно обучение, но и за по-силна мотивация на ученици и възрастни. Дните и точните часове се съобразяват в максимална степен с желанията на курсистите, което допълнително допринася за ефективно обучение.

  •   Индивидуални уроци

Индивидуалните уроци дават възможност чуждият език да се усвоява по индивидуална схема, напълно адаптирана към желанията на курсиста. Подходящо е за хора, които имат пропуски в своите знания, които искат бързо да си „опреснят” езика или които желаят да усъвършенстват своите умения в дадена насока, било то подготовка за серфитикат, изпит или усъвършенстване на разговорния испански. Продължителността на курса, точните дни и часове отново биват специално уговорени с клиента. Школата предлага и обучение по месторабота или в дома на клиента.

Преди започване на даден курс е важно както за Вас, така и за нас, да проверим нивото на Вашите знания. Ето защо Ви предлагаме да попълните следният входящ тест в електронен вариант. Ние ще го проверим и изпратим обратно напълно безплатно, като Ви дадем точен отговор за нивото на Вашите умения по испански език, базирани на дадения тест, както и възможностите за бъдещото Ви обучение.