Архив на новините
skype

Обща информация

Езиков център “Успех” традиционно организира съботни курсове през учебната година за подготовка за националното външно оценяване в 7. клас.Oбучението се извършва по изпитната програма на МОН - http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26 .

В учебната работа се използват и материали, създадени от учителите на Центъра. Курсът е разделен на два модула:

  •   Български език и литература
  •   Математика

По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с националното външно оценяване, план-приема, образуването на състезателния бал, подаването на документите и др.  Всеки курсист получава и персонален индентификационен номер, с който родителите могат да следят неговото представяне по време на учебните занятия (Вход – Моят курс). Курсът завършва с консултации за избора на училище и участие в класиранията.

    Курсът се провежда всяка събота от 8,30 до 13,45 ч. и включва 6 учебни часа по 45 минути!

    Начало на курса – 26.09.2015 г.