Архив на новините
skype

Български език

Учебната програма по български език и литература е разработена от обучаващия учител, съобразена с изискванията на МОН и потребностите на учениците.

Програмата на курса включва преговор на учебното съдържание по български език за 5. и 6. клас вкл., както и темите от 7. клас. Поставя се акцент върху задачите за четене и разбиране на текст по формата PISA.

Работата по литература обхваща учебния материал за 7. клас - анализ на изучаваните литературни произведения, както и преразказ на непознат текст с дидактическа задача.