Архив на новините
skype

Математика

Учебната програма по математика е разработена от обучаващия учител, съобразена с изискванията на МОН и потребностите на учениците.

Програмата на курса включва преговор на учебното съдържание по математика за 5. и 6. клас вкл., както и темите от 7. клас. Поставя се акцент върху решаване на практически задачи по формата PISA.