skype

Вход за потребители

За да поддържаме постоянна връзка с вас, родители, вие можете да виждате напредъка и мнението на преподавателя всяка седмица. Получавайки парола при записване на детето Ви, вие ще сте постоянно информирани за учебния процес.